48 příspěvků pro letošní Slepici

Po loňském rekordním počtu (87 příspěvků) jsme letos obdrželi 48 příspěvků. Nejvíce zastoupena je tradičně kategorie poezie (22 příspěvků), následuje próza (19 příspěvků) a písňový text (7 příspěvků).
Výsledky soutěže se účastníci dozví v sobotu 6.dubna v pobočce jičínské knihovny na Novém Městě (Na Jihu 553, tzv. Bunkr). Začátek zábavného odpoledne je ve 13:30 hodin. Chybět nebude opět Řehečské kvarteto a doufám, že ani úspěšné autorky a úspěšní autoři.
Všichni autoři budou o výsledku informováni asi měsíc před 6.dubnem, a to na mailovou adresu, kterou udali při přihlášení do soutěže. Pochopitelně vyjde i sborník s oceněnými pracemi. Těšíme se na Vás! Program se ponese v duchu motta: Tajemství Řehečského moře!

V rámci programu bude představena kniha Tajemství třináctých komnat.

23. ročník Řehečské slepice vyhlášen

Řehečáci vyhlašují 23. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2024
Motto 23. ročníku: Tajemství Řehečského moře
Uzávěrka soutěže je v pátek 12. ledna 2024.
Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, DiS., MBA
Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:
1. kategorie – poezie na téma: „Tajemství“ Rozsah práce – maximálně dvě básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).
2. kategorie – próza – povídky na téma: „Veselé příhody od moře!“ Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).
3. kategorie – písňový text – na motiv lidové písně Krásná je Neapol (Santa Lucia) Předpokládáme dvě sloky písně. Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ),
takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni. ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět
vítězné texty písně s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Tím bude zaručena publicita autora i soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.
Vyhlašovatel má ve všech kategoriích na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.
Pro zájemce o 3. kategorii uvádíme text písně
Krásná je Neapol (Santa Lucia)
1. Krásná je Neapol, krásná, když svítá,
písní svých mandolín ze snů tě vítá.
Krásná je Neapol, když den se stmívá,
rybář tam na březích divné sny mívá.
[: Píseň tu o mořích svým druhům zpívá
Santa Lucia, Santa Lucia. :]
2. Krásná je Neapol, krásná, když svítá,
písní svých mandolín ze snů tě vítá.
Krásná je Neapol, když den se stmívá,
rybář tam na březích divné sny mívá.
[: Bílá je bárka má, barkéta mia,
Santa Lucia, Santa Lucia. :]
Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům z České republiky, bez věkového omezení. Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé ze soutěže vyřadí (příspěvky zaslané na nesprávné adresy, nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.).
Soutěžní práce přijímají pořadatelé přednostně e-mailem na adrese: slepice@rehec.cz .
Soutěžící označí práce kategorií (do které práci přihlašuje) a uvede své jméno a příjmení, rok narození, povolání, adresu s PSČ, e-mailovou adresu a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno. Pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný, než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena. Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci výjimečně zaslat listovní poštou na adresu: Martin Žantovský, Bezručova 1865, 509 01 Nová Paka. (Práce jsou porotě předkládány vždy anonymně,
proto nemohou být do soutěže zařazeny práce zaslané na jiné adresy!) Pokud využijete listovní poštu, přiložte soutěžní práci ve třech výtiscích. Pokud nám pošlete práci zároveň na CD, usnadníte nám přípravu sborníku.
Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo
Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2024.
Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny. Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře
(pravděpodobně 6. dubna 2024). Další informace o průběhu soutěže lze nalézt
na www.rehec.cz.
V Řehči 1. října 2023
Za organizátory Václav Franc

Výsledky 22. ročníku Řehečské slepice (2023)

HLAVNÍ CENA: nebyla udělena

I. kategorie (POEZIE) – 39 prací
1. cena
– Vladimíra ČECHOVÁ (Ostrava) za básně „Jak měl vepř moc rád pepř“ a „Hádali se dva komáři“
– Petr ŠULISTA (Strakonice) za básně „Kozy a hlávka zelí“ a „Nemocná stonožka“
2. cena
– Svatava MÁŠOVÁ (Kroměříž) za básně „Medvěd a liška“ a „Roztomilé omyly“
– Richard POLZER (Velká Bystřice) za básně „Hlemýždí blues“ a „Óda na Řehečskou slepici“
3. cena
– neudělena
Čestné uznání
– Karel BARTOŇ (Praha – Horní Počernice) za básně „Co spí v mé ženě?“ a „Mlsný kocour“

II. kategorie (PRÓZA) – 37 prací
1. cena
– neudělena
2. cena
– Jiří Wilson NĚMEC (Žerotín) za povídku „Podivín“
3. cena
– Daniel DEJV (Příšovice) za povídku „Stamp“
– Hynek KLIMEK (Javorník) za povídku „Mazlíček se studeným čumákem“
Čestné uznání
– @StařecNaChmelu (Plzeň) za povídku „Jak jsem pouštěl draka“
– Pavel VELEŠOVSKÝ (Jičín) za povídku „Jak na labutě“

III. kategorie (PÍSŇOVÝ TEXT) – 11 prací
1. cena
– Karel BARTOŇ (Praha – Horní Počernice) za text „O zamilované Andulce, co šla pro vajíčka“
Čestné uznání
– Jiří VÍDEŇSKÝ (Moravské Budějovice) za text „Kohoutek versus orel“

Cena Knihovny Václava Čtvrtka
– Daniel DEJV (Příšovice) za povídku „Stamp“

Řehečské kuře (cena pro autory do patnácti let)
– Klára ŠVECOVÁ (Praha) za povídku „Jednorožec mazlíčkem“

Cena hejtmana Řehečského kraje Ferdinanda Krasavce
– David SELTENREICH (Praha) za povídku „Podivuhodný zážitek krokodýla Artura“

Práce ve sborníku mimo ocenění:
Jirka BAJZÍK povídka „To jsem takhle viděl svět…“
Marta FURCHOVÁ báseň „Návštěva zoo“
Eliška GABRHELOVÁ povídka „Křeček Pepa“
Eva HALTUFOVÁ povídka „Jedno ráno“
Luďka JANEČKOVÁ povídka „Můj první den“
Karolína Thea KRIŠTOFOVÁ povídka „O kocourovi, co se nebojí bojovat ve jménu svých páníčků“
Lucie MANDÍKOVÁ báseň „Co první udělám, když otevřu oči?“
Pavla MIKUŠOVÁ báseň „Namyšlený kohout“
@StařecNaChmelu povídka „Den dětí“

Odborná porota:
Stanislava Benešová, Jana Franče Jirásková, Oldřich Suchoradský a Václav Franc

Porota III. kategorie:
Členové Řehečského kvarteta

Fotografie z vyhlášení výsledků soutěže

Rekord Řehečské slepice: 87 příspěvků!

V roce 2019 jsme zaznamenali rekordní počet pětaosmdesáti příspěvků. Zdálo se, že rekord nebude překonán, ale autorský „hlad“ soutěžících literátů po loňském půstu, kdy ročník byl nesoutěžní, byl obrovský.
Letos přišlo 87 příspěvků!!!
Nejvíce zastoupena je soutěž v poezii (39 příspěvků), následuje próza (37 příspěvků) a písňový text (11 příspěvků). Poroty se pořádně zapotí, než vynesou verdikt!
A ten padne v sobotu 15.dubna v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Začátek zábavného odpolende je ve 13:30 hodin. Chybět nebude opět Řehečské kvarteto a doufám, že i většina autorek a autorů, ať už oceněných nebo neoceněných. Doufejme, že po zrušených ročnících z důvodu covidu, se opět po čtyřech letech sejdeme!
Všichni autoři budou o výsledku informováni asi měsíc před konáním soutěže, a to na mailovou adresu, kterou udali při přihlášení do soutěže. Pochopitelně vyjde i sborník s oceněnými pracemi. Těšíme se na Vás! Program se ponese v duchu motta: Slepice – nejlepší přítel Řehče!

22. ročník Řehečské slepice vyhlášen

Řehečáci vyhlašují 22. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2023
Motto 22. ročníku: Nejlepší přítel člověka na sedm? SLEPICE!
Uzávěrka soutěže je v pátek 13. ledna 2023.
Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, DiS., MBA

Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:
1. kategorie – poezie na téma: Zvířata. Rozsah práce – maximálně dvě básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).
2. kategorie – próza – povídky na téma: „Veselé příhody domácích mazlíčků!“ Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).
3. kategorie – písňový text – na motiv lidové písně „Dráteník“ Předpokládáme minimálně 3 sloky písně .
Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni.
ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Tím bude zaručena publicita autora i soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.
Vyhlašovatel má ve všech kategoriích na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět
legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.
Pro zájemce o 3. kategorii uvádíme text písně
„Dráteník.“
Šel dráteník po ulici, ba jo,
selka na něj volala,
/: aby jí šel zadrátovat,
hrnec s dvouma uchama. :/
On jí na to odpověděl, ba jo,
já nemám tak dlouhej drát,
/: za mnou však jde můj kamarád,
ten ho má tak akorát.
:/Drátovali půl hodiny, ba, jó,
drátovali hodinu,
/: až si z toho vydrátovali,
drátenickou rodinu. :/
Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům z České republiky, bez věkového omezení.
Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé ze soutěže vyřadí(příspěvky zaslané na nesprávné adresy, nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.). Soutěžní práce přijímají pořadatelé přednostně e-mailem na adrese: slepice@rehec.cz .
Soutěžící označí práce kategorií (do které práci přihlašuje) a uvede své jméno a příjmení, rok narození, povolání, adresu s PSČ, e-mailovou adresu a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno. Pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný, než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena. Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci výjimečně zaslat listovní poštou na adresu: Martin Žantovský, Bezručova 1865, 509 01 Nová Paka. (Práce jsou porotě předkládány vždy anonymně, proto nemohou být do soutěže zařazeny práce zaslané na jiné adresy!) Pokud využijete listovní poštu, přiložte soutěžní práci ve třech výtiscích. Pokud nám pošlete práci zároveň na CD, usnadníte nám přípravu sborníku. Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2023. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny. Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 15. dubna 2023). Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.
V Řehči 1. srpna 2022
Za organizátory Václav Franc

21. ročník Řehečské slepice – akce přesunuta na srpen

Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli do sborníku „Můj život se slepicí (Řehečskou)“ a zároveň oznámit, že letošní plánované vyhlášení v sobotu 23.dubna 2022 jsme po dlouhých úvahách nakonec přesunuli na srpnový termín. Je nám to moc líto. Společně s paní ředitelkou Knihovny Václava Čtvrka v Jičíně Janou Benešovou si myslíme, že situace kolem covidu, i přes rušení opatření, není stále ideální. Navíc nás v posledních dnech znepokojují události na Ukrajině. Sám se přiznám, že nemám příliš náladu na „dělání legrace.“
Proto jsme se rozhodli, že pokud bude situace lepší, zakončíme ten letošní nesoutěžní 21.ročník společným setkáním v létě 27.srpna 2022 v rámci programu jarmarku na zahradě jičínské knihovny, kde bychom představili sborník a zároveň pokřtili knihu „Návraty.“
Zároveň ale chceme v pořádání Řehečské slepice pokračovat. Pracujeme na propozicích 22.ročníku, tentokrát opět soutěžního. Jako téma navrhujeme „Slepice – nejlepší přítel člověka.“ Soutěžní práce v poezii by byly o zvířatech a v próze o veselých historkách s domácími mazlíčky.
Zachovejte nám přízeň v nepříznivých časech a společně věřme, že v roce 2023 se vrátíme k normálu.
Přeji Vám hodně zdraví, pohody, inspirace do další tvorby a pokud to bude jen trochu možné, rád se s Vámi všemi opět sejdu, ať již v srpnu 2022 nebo v dubnu 2023 (plánováno 15.dubna 2023).
VáclaV

21. ročník nesoutěžní Řehečské slepice vyhlášen

Vážení přátelé,
po dvou předchozích ročnících, které vzhledem ke koronavirové pandemii proběhly pouze on line, jsme se rozhodli, že 21.ročník nevyhlásíme jako soutěžní. Nevíme, co se bude dít na jaře 2022, ale rádi bychom se sešli opět v jičínské knihovně.

Vězte tedy, že 21.ročník Řehečské slepice proběhne jako nesoutěžní.
Autoři mohou přispět do nesoutěžní kategorie „Můj život se Slepicí (Řehečskou)!“
Již od jara roku 2021 máme připravený vzpomínkový sborník, děkujeme autorkám a autorům, kteří do sborníku již přispěli. Pokud by ještě někdo chtěl přispět svou vzpomínkou třeba na počátky soutěže nebo nám chtěl napsat, co pro něj řehečská soutěž znamená, nechť tak učiní nejpozději do 7.ledna 2022 na moji mailovou adresu: Franczub@seznam.cz!
Předem děkuji.
Pokud bude situace příznivá, rádi bychom se sešli v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně v sobotu 23.dubna 2022. Kromě představení sborníku, chystáme vzpomínkový program a jedno překvapení v podobě nové knihy, ale nebudu prozrazovat víc.
Držme si palce a doufejme, že Řehečská slepice v roce 2022 opět zakdáká v plné síle a kráse.

Za pořadatele
Václav Franc

V Řehči 28.října 2021

Vyhlášení výsledků 20. Řehečské slepice (2021) ONLINE

HLAVNÍ CENA: Nebyla udělena.

I. kategorie (POEZIE) – 19 prací
1. až 3. cena – neudělena
Čestné uznání:
– Josef DÁŇA (Brno) za básně „Sorry jako!“
– Jindra LÍROVÁ (Mělník) – za báseň „Ironická“
– Svatava MÁŠOVÁ (Kroměříž) – za báseň „Sami sobě“
– Miriam ŠUMNÍKOVÁ (Opava-Vávrovice) za báseň „U holiče“

II. kategorie (PRÓZA) – 25 prací
1. cena – Klára MRÁČKOVÁ (Kopřivnice) za povídku „Návštěva ze záhrobí“
2. cena – neudělena
3. cena – Eliška KOPPOVÁ (Praha) za povídku „Vyznání“
– Veronika MIŠKAŘÍKOVÁ (Brno) za povídku „Byl to porod“
– Pavel VELEŠOVSKÝ (Jičín) za povídku „Hodina duchů“
Čestné uznání:
– Roman ELNER (Unerázka u Mor. Třebové) za povídku „Života smrt (jeden hot a druhý čehý)“
– Eva HALTUFOVÁ (Hradec Králové) za povídku „Kdo pracuje nejvíc?“
– Miroslav REZEK (Staré Splavy) za povídku „To sis vymyslel“

III. kategorie (PÍSŇOVÝ TEXT) – 15 prací
1. cena – Petr ŠULISTA (Strakonice) za písňové texty „Přiznání“ a „Pantáta od sousedů“
Čestné uznání:
– Marta FURCHOVÁ (Chlumec nad Cidlinou) za písňový text „Soutěž Řehečská slepice“

Zvláštní cena:
Cena Knihovny Václava Čtvrtka:
– Klára MRÁČKOVÁ (Kopřivnice) za povídku „Návštěva ze záhrobí“

Sborník Slepičí humor v čase koronaviru ku stažení zde (pdf).

Vyhlášení 20. ročníku proběhne online formou

Vážení přátelé, autorky a autoři literární soutěže Řehečská slepice,

zdravíme Vás a máme pro Vás zprávu ohledně konání vyhlášení 20. ročníku soutěže Řehečská slepice.

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně jsme se po dlouhém zvažování nakonec rozhodli vyhlášení 29.května 2021 zrušit. Jsme z toho smutní, ale stále jsme čekali, jestli se situace kolem COVIDu zlepší. Bohužel rozvolňování postupuje pomalu.
V nejlepším případě by se akce mohla konat venku na zahradě pro nějakých 20 – 30 lidí, což by byl problém. Navíc by možná byl podmínkou negativní test. Všechna opatření se stále mění a neumíme věštit z křišťálové koule. Účinkující a knihovnice by zaplnili asi polovinu kapacity, na soutěžící a ostatní diváky by zbyla druhá polovina. Navíc někteří soutěžící a ocenění svoji účast nepotvrdili, spíše ji s blížícím se termínem odvolávají. Z takové akce by se vytratila ona přátelská atmosféra, jak ji znáte z minulých ročníků. Navíc bychom museli spoléhat na počasí. Kdyby náhodou pršelo …
Nemáme z toho radost, neboť již druhý ročník po sobě skončí jen videopředáním. Chci Vás ujistit, že připravíme videoprogram a slavnostní předání pomocí on line přenosu. Celý program bude k dispozici na našich stránkách po 29.květnu, stejně tak výsledková listina a sborník v pdf formě s názvem „Slepičí humor v čase koronaviru.“ Oceněným pošleme diplomy a sborník poštou po 29.kvtěnu, stejně tak všem, jejichž tvorba je ve sborníku zastoupena. Ostatní si jej budou moci stáhnout na našich stránkách – tedy zde – Řehečská slepice – literární soutěž humoru (rehec.cz) .

Chystané CD s úspěšnými texty z minulých ročníků bychom rádi pokřtili na konci srpna v rámci jarmarku jičínské knihovny (ev. v příštím ročníku Řehečské slepice), zúčastěným autorům dáme včas vědět.

Možná se ptáte s námi, co dál? Bojím se napsat, že snad už v roce 2022 se opět sejdeme osobně! Doufejme, že to vyjde. Jen zvažujeme, že bychom pro rok 2022 nevyhlásili literární soutěž, ale akci pojali jako vzpomínkové setkání, kde bychom nad sborníkem „Můj život se Slepicí“ zavzpomínali na uplynulé ročníky. Ocenili autory, kteří se zúčastnili nejvíce ročníků. Mimochodem spočítal jsem, že se soutěže zúčastnilo za dvacet let celkem 273 osob ( v absolutních počtech je to 666 soutěžících a 902 příspěvků) a jedna školní třída. Jedna autorka nevynechala ani jeden ročník! O všem budete informováni na počátku října na našich stránkách!

Zachovejte nám přízeň i v nelehkých časech!

Za pořadatele
Mgr. Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
Dr. Václav Franc, předseda Sdružení rodáků a přátel Řehče