20. ročník Řehečské slepice vyhlášen

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 20. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2021
Motto 20. ročníku: Slepičí humor v čase koronaviru!
Uzávěrka soutěže je v pátek 8. ledna 2021
Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, DiS., MBA

Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích: 1. kategorie – poezie: „Humor kolem nás!“
Rozsah práce – maximálně dvě básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).

2. kategorie – próza: povídky na téma: „Humor kolem nás!“
Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).

3. kategorie – písňový text: na motiv lidové písně „Andulko šafářova…“
Předpokládáme minimálně 3 sloky písně. Porotcem je Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni.
ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Tím bude zaručena publicita autora i soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.

4. kategorie – nesoutěžní:
„Můj život se Slepicí (Řehečskou)!“
Vyzýváme všechny autorky a autory, kteří se dlouhodobě účastní naší soutěže, aby zavzpomínali třeba na počátky soutěže nebo nám napsali, co pro ně řehečská soutěž znamená.

Vyhlašovatel má ve všech kategoriích na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.

Pro zájemce o 3. kategorii uvádíme text písně
„Andulko šafářova…“

Andulko šafářova,
husičky nemáš doma.
Andulko šafářova,
husičky nemáš doma.

Husy jsou v ječmeně,
Andulko, vyžeň je.
Vyžeň je z ječmene ven,
dřív než bude bílej den.

Já bych je ven vyhnala,
jen kdybych se nebála.
Já bych je ven vyhnala,
jen kdybych se nebála.

Paňmáma lehce spí,
jak se hnu, všecko ví.
Já nesmím z komůrky ven,
dřív než bude bílej den.

Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorůmz České republiky, bez věkového omezení. Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé ze soutěže vyřadí (příspěvky zaslané na nesprávné adresy, nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.).
Soutěžní práce přijímají pořadatelé přednostně e-mailem na adrese: slepice@rehec.cz .
Soutěžící označí práce kategorií (do které práci přihlašuje) a uvede své jméno a příjmení, rok narození, povolání, adresu s PSČ, e-mailovou adresu a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno. Pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný, než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena. Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci výjimečně zaslat listovní poštou na adresu: Martin Žantovský, Bezručova 1865, 509 01 Nová Paka. (Práce jsou porotě předkládány vždy anonymně, proto nemohou být do soutěže zařazeny práce zaslané na jiné adresy!) Pokud využijete listovní poštu, přiložte soutěžní práci ve třech výtiscích. Pokud nám pošlete práci zároveň na CD, usnadníte nám přípravu sborníku. Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory.
Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2021. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny.

Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 10. dubna 2021).

Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.

V Řehči 1. října 2020
Za SRPŘ: Václav Franc

Vyhlášení výsledků 19. Řehečské slepice ONLINE

HLAVNÍ CENA: Neudělena

I. kategorie (POEZIE) – 25 prací
1. cena – Josef DÁŇA (Brno) za básně „Hodina Sněhuláků“ a „Vánoční blues“
2. cena – Tomáš CHOURA (Homole u Panny) za báseň „Jde Kudlanka do Betléma“
– Aleš JANOTA (Žilina) za báseň „Vánoce (z pohledu kapra)“
3. cena – neudělena
Čestné uznání
– Marta FURCHOVÁ (Chlumec nad Cidlinou) za báseň „Vánoce s láskou“
– Zdeněk HLEDAČ (Ostrava) za báseň „Vánoční přímluvy“
– Jan ŘEHOUNEK (NYMBURK) za báseň „Tř králové“

II. kategorie (PRÓZA) – 26 prací
1. cena – Veronika MIŠKAŘÍKOVÁ (Brno) za povídku „Pracovní Vánoce aneb Jak k nám přiletěl Santa Klaus“
2.cena – Roman ELNER (Unerázka u Mor. Třebové) za povídku „Vánoce ve zlaté Praze, Jeruzalémě i Betlémě“
– Eliška KOPPOVÁ (Praha) za povídku „Doma nejlíp“
– Pavel VELEŠOVSKÝ (Jičín) za povídku „Potíže s kaprem“
3. cena – Jaroslava PECHOVÁ (Praha) za povídku „Hodně hodná Jaruška“
– Jan ŘEHOUNEK (Nymburk) za povídku „Jak jsem fotil Vánoce“
Čestné uznání
– Josef JINDRA (Sobotka) za povídku „Hodinky“
– Richard POLZER (Velká Bystřice) za povídku „Vánoce? Prosím, jak je libo!“
– Jiří ŠANDERA (Milonice) za povídku „Podivná vánoční přání“

III. kategorie (PÍSŇOVÝ TEXT) – 13 prací
1. cena – Jitka CHAL (Praha) za písňový text „Nesem vám noviny (nový text)“

Zvláštní cena:
Cena Knihovny Václava Čtvrtka:
– Alena BARTOŇOVÁ (Jilemnice) za povídku „Mourek“

Sborník Aprílové Vánoce v Řehči ku stažení zde (pdf).

Devatenáctá slepičí snůška čítá 64 literárních vajec

Organizátoři ukončili příjem soutěžních prací v 19. ročníku Řehečské slepice. Celkem letos přišlo 64 příspěvků. Nejvíce je zastoupena próza (26 příspěvků). Jen o jeden příspěvek méně (25) je v poezii. V kategorii písňový text došlo 13 příspěvků.
Oproti loňsku (celkem 85 příspěvků) je to sice úbytek, ale i tak se porota pořádně zapotí. Její verdikt se veřejnost dozví letos mimořádně při online vyhlášení výsledků, které proběhne na tomto webu v sobotu 18. dubna 2020 od 13 hodin. Autoři i neautoři, všichni jste srdečně zváni ke sledování videa!

19. ročník Řehečské slepice vyhlášen

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 19. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2020
Motto 19. ročníku: I Vánoce v dubnu mají svoji poezii!
Uzávěrka soutěže je v pátek 10. ledna 2020.
Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, DiS., MBA
Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:
1. kategorie – poezie: Poezie o Vánocích. Rozsah práce – maximálně dvě básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).
2. kategorie – próza – povídky na téma: „Veselé příhody z vánočních svátků!“ Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).
3. kategorie – písňový text – na motiv koledy „Nesem Vám noviny“
Předpokládáme minimálně 3 sloky písně (text může být libovolný, vánoční tematika není podmínkou).
Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni.
ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Tím bude zaručena publicita autora i soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.

Vyhlašovatel má ve všech kategoriích na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět
legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.
Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům z České republiky, bez věkového omezení.
Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé ze soutěže vyřadí(příspěvky zaslané na nesprávné adresy, nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.).
Soutěžní práce přijímají pořadatelé přednostně e-mailem na adrese: slepice@rehec.cz .
Soutěžící označí práce kategorií (do které práci přihlašuje) a uvede své jméno a příjmení, rok narození, povolání, adresu s PSČ, e-mailovou adresu a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno. Pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný, než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena. Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci výjimečně zaslat listovní poštou na adresu: Martin Žantovský, Bezručova 1865, 509 01 Nová Paka. (Práce jsou porotě předkládány vždy anonymně, proto nemohou být do soutěže zařazeny práce zaslané na jiné adresy!) Pokud využijete listovní poštu, přiložte soutěžní práci ve třech výtiscích. Pokud nám pošlete práci zároveň na CD, usnadníte nám přípravu sborníku. Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory.
Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2020. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny. Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 18. dubna 2020).
V Řehči 1. října 2019
Za SRPŘ: Václav Franc

18. ročník Řehečské slepice vyhrála Veronika Miškaříková [video]

VÝSLEDKY 18. ROČNÍKU ŘEHEČSKÉ SLEPICE (2019)
Vyhlášení výsledků proběhlo 6. 4. 2019 v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

HLAVNÍ CENA: Veronika MIŠKAŘÍKOVÁ (Horka nad Moravou) za povídku „Naše eldéenka“

I. kategorie (POEZIE) – 28 prací
1. cena – Jiří ŠANDERA (Milonice) za báseň „Ta bolest už se nedá vydržet “
2. cena – Svatava MÁŠOVÁ (Kroměříž) za báseň „Nejlepší lék“
3. cena – neudělena
Čestné uznání
– Věra POLÁŠKOVÁ (Chrastava) za báseň „Zdravotní klaun“
– František TYLŠAR (Veselí nad Lužnicí) za báseň „Modlitba ke svatému Václavovi“

II. kategorie (PRÓZA) – 44 prací
1. cena – Veronika MIŠKAŘÍKOVÁ (Horka nad Moravou) za povídku „Naše eldéenka“
2. cena – Jiří Wilson NĚMEC (Žerotín) za povídku „Amorova viróza – amoróza“
3. cena – Miroslav REZEK (Staré Splavy) za povídku „Má bady bondeli“
Čestné uznání
– Pavla KONEČNÁ (Roudnice nad Labem) za povídku „Vyléčit, nebo zabít?“
– Jan ŘEHOUNEK (Nymburk) za povídku „Horečnaté sny“
– Miroslav TOTA (Ústrašice) za povídku „Naslouchátko“
– František TYLŠAR (Veselí nad Lužnicí) za povídku „Doktor“

III. kategorie (PÍSŇOVÝ TEXT) – 13 prací
1. cena – Marta FURCHOVÁ (Chlumec nad Cidlinou) za písňový text „Byla jedna dívenka…“
Zvláštní cena:
Cena Knihovny Václava Čtvrtka:
– Danuše PECKOVÁ (Plzeň) za povídku „Vášnivý ochotník“ celý text

Rekordní žeň v 18. ročníku Řehečské slepice

Uzávěrka 18.ročníku Řehečské slepice rozluštila tajenku v počtu příspěvků. A musím napsat, že rekordní počet příspěvků z roku 2009 (65) byl překonán. Jak už je v Řehči zvykem, dáváme si stále vyšší cíle, a tak se tento rekord podařilo překonat. Plán jsme překročili o 30%, neboť se konečné číslo zastavilo na osmdesáti pěti!!! V poezii došlo 28 příspěvků, v próze dokonce 44 a v textové kategorii 13 !!! Poroty se pořádně zapotí, ale určitě bude z čeho vybírat. Jen pro srovnání, vloni došlo 54 příspěvků. V roce 2017 55 příspěvků.

Finálové odpoledne se uskuteční v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně v sobotu 6.dubna 2019. Začátek je v 13:30 hodin. Chybět nebude opět Řehečské kvarteto a doufám, že i většina autorek a autorů, ať už oceněných nebo neoceněných.
Všichni autoři budou o výsledku informováni asi měsíc před konáním soutěže, a to na mailovou adresu, kterou udali při přihlášení do soutěže. Pochopitelně vyjde i sborník s oceněnými pracemi. Těšíme se na Vás! Program se ponese v duchu motta: Den otevřených dveří na psychiatrii v Řehči!

18. ročník Řehečské slepice vyhlášen!

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 18. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2019 Motto 18. ročníku: Zdravý člověk neexistuje, jen špatně vyšetřený!
Uzávěrka soutěže je v pátek 11. ledna 2019.
Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, DiS., MBA
Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:
1. kategorie – poezie: Poezie o zdraví a nemoci Rozsah práce – maximálně dvě básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).
2. kategorie – próza – povídky na téma: „Veselé příhody z ordinací a čekáren!“ Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).
3. kategorie – písňový text – na motiv lidové písně „Co je to za děvčátko…“ Předpokládáme minimálně 3 sloky písně. Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni. ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Tím bude zaručena publicita autora i soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.
Vyhlašovatel má ve všech kategoriích na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.
Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům z České republiky, bez věkového omezení. Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé ze soutěže vyřadí (příspěvky zaslané na nesprávné adresy, nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.). Soutěžní práce přijímají pořadatelé přednostně e-mailem na adrese: slepice@rehec.cz . Soutěžící označí práce kategorií (do které práci přihlašuje) a uvede své jméno a příjmení, rok narození, povolání, adresu s PSČ, e-mailovou adresu a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno. Pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát
jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný, než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena. Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci výjimečně zaslat listovní poštou na adresu: Martin Žantovský, Bezručova 1865, 509 01 Nová Paka. (Práce jsou porotě předkládány vždy anonymně, proto nemohou být do soutěže zařazeny práce zaslané na jiné adresy.) Pokud využijete listovní poštu, přiložte soutěžní práci ve třech výtiscích. Pokud nám pošlete práci zároveň na CD, usnadníte nám přípravu sborníku. Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2019. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny. Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 6. dubna 2019). Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.
V Řehči 1. října 2018 Za SRPŘ: Václav Franc

Výsledky 17. ročníku Řehečské slepice (2018)

Výsledky 17. ročníku literární soutěže Řehečská slepice vyhlásili pořadatelé v sobotu 7. dubna 2018 v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

I. kategorie (poezie) – 26 prací
1. cena
– neudělena
2. cena
– Svatava MÁŠOVÁ (Kroměříž) za básně „Motýlí svatba“ a „Rodinné štěstí“
– Věra POLÁŠKOVÁ (Chrastava) za báseň „Když si náš kohoutek slepičku bral“
3. cena
– Tomáš CHOURA (Homole u Panny) za báseň „Psím novomanželům“
Čestná uznání
– Roman ELNER (Unerázka u Moravské Třebové) za básně „Není pár jako pár – nevěsta nebude“, „Raz – dva – tři – čtyři – pět…“ a „Taxisův příkop a zlaté pravidlo 80 na 20“
– Zdeněk SALAVA (Praha) za báseň „Přání pro novomanžele“
– Jiří ŠANDERA (Milonice) za báseň „Přání nevěstě a ženichovi “

II. kategorie (próza) – 17 prací
1. cena
– neudělena
2. cena
– Jaroslava PECHOVÁ (Praha) za povídku „Svatba padavky“
3. cena
– Roman ELNER (Unerázka u Moravské Třebové) za povídku „Obrázek jako od Arcimbolda“
– Eliška KOPPOVÁ (Praha) za povídku „Schovávaná“
– František TYLŠAR (Veselí nad Lužnicí) za povídku „Jak jsem se ženil“
Čestné uznání
– Klára DVOŘÁKOVÁ (Roztoky) za povídku „Svatba pod stolem“

III. kategorie (písňový text) – 11 prací
1. cena
– Zlata ZÁKOUTSKÁ (Nová Paka) za písňový text „Byla jedna dívenka…“
2. cena
– Petr ŠULISTA (Strakonice) za písňový text „Úvaha“
3. cena
– neudělena
Čestné uznání
– Zdeněk SALAVA (Praha) za písňový text „Komáři se ženili“

Cena Knihovny Václava Čtvrtka:
– Danuše PECKOVÁ (Plzeň) za povídku „Svatba s dobrodružstvím“
– Zdeněk SALAVA (Praha) za povídku „Svatební noc jako umělecké dílo“

Hlavní cena nebyla v letošním ročníku udělena. Porota soutěže pracovala ve složení: Jana Franče Jirásková, Oldřich Suchoradský, Václav Franc, Václav Teslík (I. kategorie). Porota III. kategorie: členové Řehečského kvarteta. Vyhlášení výsledků se konalo 7. dubna 2018 v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

54 příspěvků do 17.Řehečské slepice

Uzávěrka dalšího ročníku Řehečské slepice, již sedmnáctého, byla o půlnoci v pátek 12.ledna 2018. Pořadatelé obdrželi celkem 54 příspěvků, což je o jeden příspěvek méně než v loňském roce. Nejhojněji je tradičně obsazena kategorie poezie – 26 příspěvků, próza čítá 17 příspěvků a písňový text 11. Porota už pracuje a pročítá se všemi pracemi. Těšíme se na finále 7.dubna v jičínské knihovně na řehečské svatbě! Vybrané práce se objeví v tradičním sborníku ze soutěže. Úspěšné autory, stejně jako ostatní účastníky soutěže, oficiálně pozveme na vyhlášení do Jičína asi měsíc před termínem (tedy počátkem března).

17. ročník Řehečské slepice 2018 vyhlášen

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 17. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2018
Motto 17. ročníku: NA ŘEHEČSKÉ SVATBĚ!
Uzávěrka soutěže je v pátek 12. ledna 2018.
Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, DiS., MBA
Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:
1. kategorie – poezie: Přání pro novomanžele,
podmínkou soutěžní práce je, že báseň musí obsahovat slova (ženich, nevěsta, prstýnek a tchyně)
Rozsah práce – maximálně dvě básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).
2. kategorie – próza – povídky na téma: „Svatební veselí s humorem!“
Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).
3. kategorie – písňový text – na motiv lidové písně „Komáři se ženili…“
Předpokládáme minimálně 3 sloky písně.
Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni.
ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Tím bude zaručena publicita autora i soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.

Vyhlašovatel má ve všech kategoriích na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět
legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.

Pro zájemce o 3. kategorii uvádíme text písně „Komáři se ženili…“

Komáři se ženili,
bzum bzum ženili,
kapku vína neměli,
bzum bzum neměli.
Komáři se ženili, ženili,
kapku vína neměli,
Komáři se ženili, ženili,
kapku vína neměli.

Přiletěl k nim slavíček,
bzum bzum slavíček,
přines vína žejdlíček,
bzum bzum žejdlíček.
Přiletěl k nim slavíček, slavíček,
přines vína žejdlíček, přiletěl k nim slavíček, slavíček,
přines vína žejdlíček.

Komáři se opili,
bzum bzum opili,
až komára zabili,
bzum bzum zabili.
Komáři se opili, opili,
až komára zabili,
komáři se opili, opili,
až komára zabili.

Komár leží v komoře,
bzum bzum v komoře,
muška pláče na dvoře,
bzum bzum, na dvoře, komár leží v komoře, v komoře,
muška pláče na dvoře,
komár leží v komoře, v komoře,
muška pláče na dvoře.

Neplač, muško, co ti je,
bzum bzum, co ti je,
vždyť ti komár ožije,
bzum bzum, ožije, neplač, muško,
co ti je, co ti je,
vždyť ti komár ožije,
neplač, muško, co ti je, co ti je,
vždyť ti komár ožije.

Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům z České republiky, bez věkového omezení.
Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé ze soutěže vyřadí (příspěvky zaslané na nesprávné adresy, nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.). Soutěžní práce přijímají pořadatelé přednostně e-mailem na adrese: slepice@rehec.cz .
Soutěžící označí práce kategorií (do které práci přihlašuje) a uvede své jméno a příjmení, rok narození, povolání, adresu s PSČ, e-mailovou adresu a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno. Pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný, než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena. Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci výjimečně zaslat listovní poštou na adresu: Martin Žantovský, Bezručova 1865, 509 01 Nová Paka. (Práce jsou porotě předkládány vždy anonymně, proto nemohou být do soutěže zařazeny práce zaslané na jiné adresy!) Pokud využijete listovní poštu, přiložte soutěžní práci ve třech výtiscích. Pokud nám pošlete práci zároveň na CD, usnadníte nám přípravu sborníku. Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory.
Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2018. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny. Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 7. dubna 2018).
Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.

V Řehči 1. října 2017
Za SRPŘ: Václav Franc