16.Slepice míří do finále

Snůška 16.ročníku „Řehečské slepice“ je opět pěkná. Celkem ve všech třech kategoriích se zúčastnilo 35 autorek či autorů (a vlastně i jeden kolektiv třídy, a to právě v písňovém textu). Prací je 55, nejvíc v poezii (23), dále próza (18) a text (14). Poroty již rozhodly, cen je opět hodně. I když rozhodování, hlavně v kategorii prózy, nebylo jednoduché, porotci se moc neshodli.
Oceněné i neoceněné, účastníky soutěže i všechny ostatní zveme na vyhlášení výsledků a zábavné odpoledne v sobotu 8.dubna 2017 ve 13:30 hodin do Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně na program „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŘEHEČSKÉM MAGISTRÁTĚ aneb PRACOVNÍ DEN REFERENTA ŠTEMPLA!“ Nebude chybět Řehečské kvarteto, dobrá nálada a možná přijde i hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, který nad letošním ročníkem převzal záštitu. Těšíme se na Vás!

16.ročník Řehečské slepice vyhlášen

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 16. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2017
Motto 16. ročníku: NA ŘEHEČSKÉM MAGISTRÁTU aneb ÚŘEDNÍKA DĚLÁ RAZÍTKO!
Uzávěrka soutěže je v pátek 13. ledna 2017.
Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, DiS., MBA

Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:

1. kategorie – poezie:
podmínkou soutěžní práce je, že báseň musí obsahovat slova >úředník, razítko, kancelář a formulář<
Rozsah práce – maximálně dvě básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).

2. kategorie – próza – na téma:
Historky na téma „Jak do mého života zasáhl úřad!“
Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).

3. kategorie – písňový text – na motiv lidové písně „Čerešničky, čerešničky, čerešně…“
Předpokládáme minimálně 3 sloky písně.
Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni.
ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Tím bude zaručena publicita autora i soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.

Vyhlašovatel má ve všech kategoriích na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět
legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.

Pro zájemce o 3. kategorii uvádíme text písně
„Čerešničky, čerešničky, čerešně…“

Čerešničky, čerešničky, čerešně,
vy sta sa mna rosypaly na cestě.
|: Kdo vás najde, ten vás pozběrá,
já som mala včera večír frajíra. :|

Bol to šohaj malovaný jak růža,
toho bych si vyvolila za muža.
|: Ani bych mu robit nedala,
enom ako růžu bych ho chovala. :|

A ako růžu, jako růžu červenú,
ja bych bola jeho ženú milenú,
|: ja bych bola jeho lalija
a on moja růža, růža červená. :|

A keď bych ho, a keď bych ho dostala,
pak bych sa mu, pak bych sa mu vysmiala,
|: robit bude a já tancovat,
však si umí dievča chlapca vychovat. :|

Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům z České republiky, bez věkového omezení.
Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé ze soutěže vyřadí (příspěvky zaslané na nesprávné adresy, nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.).

Soutěžní práce přijímají pořadatelé přednostně e-mailem na adrese: slepice@rehec.cz
Soutěžící označí práce kategorií (do které práci přihlašuje) a uvede své jméno a příjmení, rok narození, povolání, adresu s PSČ, e-mailovou adresu a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno. Pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný, než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena.
Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci výjimečně zaslat listovní poštou na adresu: Martin Žantovský, Bezručova 1865, 509 01 Nová Paka. (Práce jsou porotě předkládány vždy anonymně, proto nemohou být do soutěže zařazeny práce zaslané na jiné adresy!)
Pokud využijete listovní poštu, přiložte soutěžní práci ve třech výtiscích. Pokud nám pošlete práci zároveň na CD, usnadníte nám přípravu sborníku.
Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory.
Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2017. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny.
Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 8. dubna 2017).
Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.
V Řehči 1. října 2016 Za SRPŘ: Václav Franc

Řeheč má nového kohouta: v 15. ročníku literární soutěže zvítězil Liboslav Kučera

Okruh držitelů řehečského kohouta se letos opět rozšířil. Hlavní cenu si v 15. ročníku literární soutěže Řehečská slepice odnesl Liboslav Kučera z Prachova. Pořadatelé vyhlásili výsledky 2. dubna 2016 v jičínské knihovně.

HLAVNÍ CENA:
Liboslav KUČERA (Prachov) za povídku „Maturita“

I. kategorie (POEZIE) – 13 prací

1.cena
– Jiří ŠANDERA (Milonice) za báseň „Řehečská velikánka aneb Jak to vidí Řehečská slepice“

2. cena
– Zdeněk SALAVA (Praha) za báseň „Dárek“

3. cena
– Jindra LÍROVÁ (Mělník) za básně „Proč“, „Modré vyznání“ a „Shledání na Jihu“

Čestné uznání
– Petr ŠULISTA (Osek u Strakonic) za básně „Pocta Járu Cimrmanovi“ a „Památce Cyrila Boudy“
celý text

Řehečská slepice 2016 vrcholí 2. dubna v Jičíně

Sdružení rodáků a přátel Řehče a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně si Vás dovolují pozvat na vědeckou konferenci „ŽIVOT A DÍLO VÁCLAVA F. ŘEHEČSKÉHO!“
Tradiční zábavné odpoledne bude letos věnováno řehečskému umělci světového formátu.
Hlavní referát přednese proděkanka Jesseniovy fakulty Univerzity Martin Doc. PhDr. Ľubica Kvočkuljaková, PhD. V rámci programu budou předány ceny 15. ročníku literární soutěže Řehečská slepice. Sraz v jičínské knihovně v sobotu 2. dubna 2016 v 13:30 hodin! Jednání konference hudebně doprovodí Řehečské kvarteto!

Slepice 2016 po uzávěrce – 52 příspěvků!

15. ročník Řehečské slepice 2016 dospěl do fáze, kdy pořadatelé uzavřeli příjem soutěžních prací. Letošní ročník je ze strany autorů obeslán výrazně více než ten loňský. Může za to především 2. kategorie- Próza na téma: Dopište France, protože v této kategorii se sešlo celkem více než polovina všech příspěvků – 27 příspěvků. V 1. kategorii – poezie přišlo 13 příspěvků a v 3. kategorii – písňový text – 12 příspěvků. Celkem ve všech kategoriích máme 52 příspěvků!
Nyní už jsou všechny práce posuzovány porotami. Výsledky budou oznámeny a oceněné autorky a autoři dekorováni na slavnostním vyhlášení v jičínské knihovně v sobotu 2.dubna. ¨
Pořadatelé opět sestaví sborník oceněných prací a doufají, že letos bude opět udělena hlavní cena – Řehečská slepice nebo Řehečský kohout!
Václav Franc

15. ročník Řehečské slepice vyhlášen

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 15. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2016
Motto 15. ročníku: (Nejen) ŘEHEČŠTÍ VELIKÁNI! (Minulí, současní a budoucí) aneb Mí Řehečáci mi porozumí a jestli né, tak uvidí!
Uzávěrka soutěže je v pátek 15. ledna 2016.
Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:
1. kategorie – poezie – na téma: Ódy na velké osobnosti (i fiktivní) nejen řehečské historie! Rozsah práce – maximálně tři básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).
2. kategorie – próza – na téma: Dopište Václava France. Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).
Dopiště rozepsaný text Václava France: „Osamocený pasažér František vystoupil. Letmo přehlédl známá místa, nasál vůni rodného kraje. Vydal se svým směrem vstříc …“
3.kategorie – písňový text – na motiv
lidové písně „Ta slepička kropenatá …“. Předpokládáme minimálně 3 sloky písně.
Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni. ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně
s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Čímž bude zaručena publicita autora
i celé soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.
Vyhlašovatel má na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.
Pro autory uvádíme původní text písně
„Ta slepička kropenatá …“ z 3.kategorie:
Ta slepička kropenatá drobného peří,
vzkázala mě moje milá, že mně nevěří.
/:Když nevěří ať nechá a já půjdu do světa carara,
tam si budu namlouvati hezká děvčata:/
Namluvil sem si já holku slouží na faře,
já tam za ní nesmím chodit skrze faráře.
/:Já tam za ní chodívám, boty v ruce nosívám carara,
pomaloučku, po lehoučku dveře otvírám:/
Když jsem já šel od svej milej tuze pršelo,
spadl jsem já do kaluže, to mě mrzelo.
/:Zamazal jsem si boty, vestu, kabát, kalhoty carara,
tak jsem přišel od svej milej jako z roboty:/
Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům
České republiky, bez věkového omezení.
Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé
ze soutěže vyřadí
(příspěvky nepsané na stroji či počítači,
větší rozsah práce atp.).
Soutěžící označí práce vlastním heslem, kategorií (do které práci přihlašuje) a přiloží zalepenou obálku označenou týmž heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžní práci přiloží ve třech výtiscích. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno, pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena. Pokud nám pošlete svoje práce zároveň na disketě nebo CD, usnadníte nám přípravu sborníku (texty posílejte v běžných formátech txt nebo doc bez grafických úprav).
Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na
propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2016. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny.
Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 2. dubna 2016).
Adresa na zaslání soutěžních prací: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka
(na obálku uveďte heslo Řehečská slepice 2016) nebo lze použít internetovou cestu: slepice@rehec.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem).
Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.
V Řehči 1. října 2015
Za SRPŘ: Václav Franc

Výsledky 14. ročníku Řehečské slepice

I. kategorie (POEZIE) (přihlášeno 19 prací)

1. cena
FIALOVÁ Nela (Velká Dobrá) za básně Opičí škola, Pohádková říše a především za báseň Slepice v Africe

2. cena
SALAVA Zdeněk (Praha) za báseň Další z divů Řehče

3. cena
J. D. K. za báseň Plíce
LÍROVÁ Jindra (Mělník) za básně Bílé slunce, Vzpomínám a Olivový háj
NĚMEC Jiří (Žerotín) za soubor básní Cestovač světem
MÁŠOVÁ Svatava (Kroměříž) za básně Zahrada za domem, Louka plná štěstí a Rozkvetlý sad celý text

Finálové odpoledne: pozvánka na 11. dubna 2015

Sdružení rodáků a přátel Řehče a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně si Vás dovolují pozvat na kulturní program „SEDM DIVŮ ŘEHČE!“
Tradiční zábavné odpoledne bude letos věnováno cestování v Řehči! V rámci programu budou předány ceny 14. ročníku literární soutěže Řehečská slepice. Sraz v jičínské knihovně v sobotu 11. dubna 2015 ve 13:30 hodin! K tanci a poslechu hraje Řehečské kvarteto!
Účast jako host přislíbil spisovatel Stanislav Rudolf.
Sponzor programu ŘeDoK – Řehečská dopravní kancelář!

Do 14. ročníku přihlášeno 42 příspěvků

Při uzávěrce pořadatelé soutěže zaznamenali celkem 42 příspěvků ve třech kategoriích. Nejpočetněji je zastoupena kategorie poezie, kde se sešlo 19 příspěvků. V próze potom 15 příspěvků a v kategorii písňový text 8 příspěvků.
Nyní už zaslané příspěvky hodnotí porota a koncem února zasedne, aby určila pořadí a další ceny. Letos opět vyhlásí i Cenu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a Cenu Stanislava Rudolfa, který přislíbil účast na závěrečném finále v sobotu 11. dubna 2015 v jičínské knihovně!
Pořadatelé doufají, že letos opět vyhlásí i hlavní cenu soutěže! O výsledcích budou soutěžící informování nejpozději měsíc před vyhlášením, tedy do 10. března 2015!
Těšíme se na vaši účast na finále, které proběhne pod mottem: SEDM DIVŮ ŘEHČE!
VáclaV