18. ročník Řehečské slepice vyhrála Veronika Miškaříková [video]

VÝSLEDKY 18. ROČNÍKU ŘEHEČSKÉ SLEPICE (2019)
Vyhlášení výsledků proběhlo 6. 4. 2019 v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

HLAVNÍ CENA: Veronika MIŠKAŘÍKOVÁ (Horka nad Moravou) za povídku „Naše eldéenka“

I. kategorie (POEZIE) – 28 prací
1. cena – Jiří ŠANDERA (Milonice) za báseň „Ta bolest už se nedá vydržet “
2. cena – Svatava MÁŠOVÁ (Kroměříž) za báseň „Nejlepší lék“
3. cena – neudělena
Čestné uznání
– Věra POLÁŠKOVÁ (Chrastava) za báseň „Zdravotní klaun“
– František TYLŠAR (Veselí nad Lužnicí) za báseň „Modlitba ke svatému Václavovi“

II. kategorie (PRÓZA) – 44 prací
1. cena – Veronika MIŠKAŘÍKOVÁ (Horka nad Moravou) za povídku „Naše eldéenka“
2. cena – Jiří Wilson NĚMEC (Žerotín) za povídku „Amorova viróza – amoróza“
3. cena – Miroslav REZEK (Staré Splavy) za povídku „Má bady bondeli“
Čestné uznání
– Pavla KONEČNÁ (Roudnice nad Labem) za povídku „Vyléčit, nebo zabít?“
– Jan ŘEHOUNEK (Nymburk) za povídku „Horečnaté sny“
– Miroslav TOTA (Ústrašice) za povídku „Naslouchátko“
– František TYLŠAR (Veselí nad Lužnicí) za povídku „Doktor“

III. kategorie (PÍSŇOVÝ TEXT) – 13 prací
1. cena – Marta FURCHOVÁ (Chlumec nad Cidlinou) za písňový text „Byla jedna dívenka…“
Zvláštní cena:
Cena Knihovny Václava Čtvrtka:
– Danuše PECKOVÁ (Plzeň) za povídku „Vášnivý ochotník“ celý text

Rekordní žeň v 18. ročníku Řehečské slepice

Uzávěrka 18.ročníku Řehečské slepice rozluštila tajenku v počtu příspěvků. A musím napsat, že rekordní počet příspěvků z roku 2009 (65) byl překonán. Jak už je v Řehči zvykem, dáváme si stále vyšší cíle, a tak se tento rekord podařilo překonat. Plán jsme překročili o 30%, neboť se konečné číslo zastavilo na osmdesáti pěti!!! V poezii došlo 28 příspěvků, v próze dokonce 44 a v textové kategorii 13 !!! Poroty se pořádně zapotí, ale určitě bude z čeho vybírat. Jen pro srovnání, vloni došlo 54 příspěvků. V roce 2017 55 příspěvků.

Finálové odpoledne se uskuteční v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně v sobotu 6.dubna 2019. Začátek je v 13:30 hodin. Chybět nebude opět Řehečské kvarteto a doufám, že i většina autorek a autorů, ať už oceněných nebo neoceněných.
Všichni autoři budou o výsledku informováni asi měsíc před konáním soutěže, a to na mailovou adresu, kterou udali při přihlášení do soutěže. Pochopitelně vyjde i sborník s oceněnými pracemi. Těšíme se na Vás! Program se ponese v duchu motta: Den otevřených dveří na psychiatrii v Řehči!

18. ročník Řehečské slepice vyhlášen!

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 18. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2019 Motto 18. ročníku: Zdravý člověk neexistuje, jen špatně vyšetřený!
Uzávěrka soutěže je v pátek 11. ledna 2019.
Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, DiS., MBA
Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:
1. kategorie – poezie: Poezie o zdraví a nemoci Rozsah práce – maximálně dvě básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).
2. kategorie – próza – povídky na téma: „Veselé příhody z ordinací a čekáren!“ Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).
3. kategorie – písňový text – na motiv lidové písně „Co je to za děvčátko…“ Předpokládáme minimálně 3 sloky písně. Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni. ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Tím bude zaručena publicita autora i soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.
Vyhlašovatel má ve všech kategoriích na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.
Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům z České republiky, bez věkového omezení. Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé ze soutěže vyřadí (příspěvky zaslané na nesprávné adresy, nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.). Soutěžní práce přijímají pořadatelé přednostně e-mailem na adrese: slepice@rehec.cz . Soutěžící označí práce kategorií (do které práci přihlašuje) a uvede své jméno a příjmení, rok narození, povolání, adresu s PSČ, e-mailovou adresu a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno. Pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát
jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný, než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena. Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci výjimečně zaslat listovní poštou na adresu: Martin Žantovský, Bezručova 1865, 509 01 Nová Paka. (Práce jsou porotě předkládány vždy anonymně, proto nemohou být do soutěže zařazeny práce zaslané na jiné adresy.) Pokud využijete listovní poštu, přiložte soutěžní práci ve třech výtiscích. Pokud nám pošlete práci zároveň na CD, usnadníte nám přípravu sborníku. Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2019. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny. Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 6. dubna 2019). Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.
V Řehči 1. října 2018 Za SRPŘ: Václav Franc