Výsledky 16.ročníku Řehečské slepice

V sobotu 8.dubna byly vyhlášeny výsledky 16.ročníku literární soutěže humoru Řehečská slepice. Akce se konala v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.
VÝSLEDKY 16. ROČNÍKU ŘEHEČSKÉ SLEPICE 2017

HLAVNÍ CENA: NEUDĚLENA

I. kategorie (POEZIE) – 23 prací
1.cena – Zdeněk SALAVA (Praha) za báseň „Vendys Francký Packý. Kde Eden můj?“
2. cena – Zdenka LÍBALOVÁ (Mělník) za básně „Formulář“ a „Razítko“
3.cena . Marta FRANCOVÁ (Praha) za báseň „Balada pro Karla Havlíčka“
– Jindra LÍROVÁ (Mělník) za básně „Tajná pošta“ a „Úřední psaní“
– Jiří ŠANDERA (Milonice) za básně „Těžký život poctivého daňového poplatníka“ a „Splněný sen“

Čestné uznání
– Tomáš CHOURA (Homole u Panny) za báseň „Já chtěl být inženýrem ekologie“
– Martin KOREČEK (Chrudim) za básně „Úředník“ a „Kotel“

II. kategorie (PRÓZA) – 18 prací
1. cena – neudělena
2.cena – Tereza KOPECKÁ (Praha) za povídku „Vážený pane inženýre …“
3 cena – Viktorie BALOUNOVÁ (Dolní Bečva) za povídku „Zamčena na úřadě“
– Eliška KOPPOVÁ (Praha) za povídku „To třetí“
– Kateřina LINKOVÁ (Přibyslav) za povídku „Nepříliš přikrášlená pravda o tom, co se stalo na úřadu, aneb Ztracené iluze“
– Olga NOVOTNÁ (Jablonec nad Nisou) za povídku „Fóliové číslo“
– Miroslav TOTA (Ústrašice) za povídku „Jak jsem se chtěl stát poslancem“
– František TYLŠAR (Veselí nad Lužnicí) za povídku „Úředník a razítko“

III. kategorie (PÍSŇOVÝ TEXT) – 14 prací
1.cena – Zlata ZÁKOUTSKÁ (Nová Paka) za písňový text „Vyšel jsem si jednou zrána na úřad …“
2.cena – František TYLŠAR (Veselí nad Lužnicí) za písňový text „Úřednická“
3.cena – Zdeněk SALAVA (Praha) za písňový text „Láska z pláže“
– Petr ŠULISTA (Strakonice) za písňový text „Okradená“
Čestné uznání
– Marta FURCHOVÁ (Chlumec nad Cidlinou) za písňový text „Vánoční píseň“

Zvláštní cena:
Cena Knihovny Václava Čtvrtka:
– Roman ELNER (Unerázka u Mor. Třebové) za básně „Kroužek anonymních alkoholiků“ a „Polehčující přiznání“ a povídku „Inšallah/Dá-li Bůh“

Porota:
Odborná porota: Stanislava Benešová, Jana Franče Jirásková, Václav Franc a Václav Teslík (poezie)
Porota III. kategorie: Členové Řehečského kvarteto

Foto z letošního ročníku Slepice najdete na
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1417194768343810&set=ms.c.eJxNVkmy5TAIu1EXo4H7X6wr4ln~_W0pmkASJhpZO1GkPb5V~%3BegMpKlGFgIlY6KmTc36IMv0CPXOfjOupUquLcAOimzkmRWYsXuAra8knoV8gI3~_BFDRWLa8KGjsMnEag~_UQXEcIctjniBuxrrGSanW7ZzIdADlciYmfh~_AGCTG7rY~%3B3l8LxJ29GHmtxpI0Fh5Q2cDbDsKBgruTlmy55X1msJuqyPAFF6EemrnFI5d1RpdlqbNJi0BUnlBjriC0QY~_cBwxeFGz3Z6OZ0MaEs79AgQzvEFJBuF6kQgnOP3oDGynjKwlCrL1pZ1ErRPmoj2zXGnzbVUPUv5WipfY40natQF45vd8edglkPTjSTEZtkeR2CcgUUMEbtiwRXrAqdBsU9AhqdLn~%3BqkFKo~%3BBm2FK3Y64MLDJTwNxtIYqN1sIiqBIB9nsMhj8wKb9Ob4BPgQQm191h~%3BPUju~_UpdADtGbo3uVcyKm1g50svc~_oT8O~_Ah7fKwtjUIt6~%3Bpj~%3BQsgqf6SmkgCYa9s6krJWUqWZCpXiUD18wesHdxbtQ1cbaPBRw35OLLbcJOe3dsTbGx3zrhz07CD8ShNAuHONV3zj3Dazq9KHz5ZPuzxcTap8ijNrHFfpziObsEq8GmWPKEwSx6Ov3x4vlnQRz0Z9mNhfLIHxeLZwZdkeUmBeLPY2sFuFZWdNq4uul8PzXvpvn3wcBl5ge9JEWEG5ep3YUzw9ZC5Xw8Tc0x77ykC3yzezsBW4f2wxLR~_zgsA4dendnAcD21p62Shk23P55k~%3BCCQl676H3tmY26eczQkichGPMRy25GFzCTxpe5wuIl9S9PEIUmibcceP5UPJhxsurs0l2QPfBqt4AZQNecpBSvuDQFmhlLGWUlYpNJatL4Aqzw6JWeJwllKU5XCxi5xcZK09FzIPgaRkTGvtUIdVkKPmTw6UJUGavX0YGctljH3kziIkGV9Ca25UeCKQF6EDToOMRcEwUfOSbg4iDgjSvAQZfnuOTz8EcszbBt8nf~%3BYFPj3xH3~%3BODAc~-.bps.a.1417194615010492.1073741848.100001599010468&type=3&theater
a video na

(obojí připravil Martin Žantovský).

16.Slepice míří do finále

Snůška 16.ročníku „Řehečské slepice“ je opět pěkná. Celkem ve všech třech kategoriích se zúčastnilo 35 autorek či autorů (a vlastně i jeden kolektiv třídy, a to právě v písňovém textu). Prací je 55, nejvíc v poezii (23), dále próza (18) a text (14). Poroty již rozhodly, cen je opět hodně. I když rozhodování, hlavně v kategorii prózy, nebylo jednoduché, porotci se moc neshodli.
Oceněné i neoceněné, účastníky soutěže i všechny ostatní zveme na vyhlášení výsledků a zábavné odpoledne v sobotu 8.dubna 2017 ve 13:30 hodin do Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně na program „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŘEHEČSKÉM MAGISTRÁTĚ aneb PRACOVNÍ DEN REFERENTA ŠTEMPLA!“ Nebude chybět Řehečské kvarteto, dobrá nálada a možná přijde i hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, který nad letošním ročníkem převzal záštitu. Těšíme se na Vás!

16.ročník Řehečské slepice vyhlášen

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 16. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2017
Motto 16. ročníku: NA ŘEHEČSKÉM MAGISTRÁTU aneb ÚŘEDNÍKA DĚLÁ RAZÍTKO!
Uzávěrka soutěže je v pátek 13. ledna 2017.
Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, DiS., MBA

Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:

1. kategorie – poezie:
podmínkou soutěžní práce je, že báseň musí obsahovat slova >úředník, razítko, kancelář a formulář<
Rozsah práce – maximálně dvě básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).

2. kategorie – próza – na téma:
Historky na téma „Jak do mého života zasáhl úřad!“
Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).

3. kategorie – písňový text – na motiv lidové písně „Čerešničky, čerešničky, čerešně…“
Předpokládáme minimálně 3 sloky písně.
Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni.
ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Tím bude zaručena publicita autora i soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.

Vyhlašovatel má ve všech kategoriích na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět
legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.

Pro zájemce o 3. kategorii uvádíme text písně
„Čerešničky, čerešničky, čerešně…“

Čerešničky, čerešničky, čerešně,
vy sta sa mna rosypaly na cestě.
|: Kdo vás najde, ten vás pozběrá,
já som mala včera večír frajíra. :|

Bol to šohaj malovaný jak růža,
toho bych si vyvolila za muža.
|: Ani bych mu robit nedala,
enom ako růžu bych ho chovala. :|

A ako růžu, jako růžu červenú,
ja bych bola jeho ženú milenú,
|: ja bych bola jeho lalija
a on moja růža, růža červená. :|

A keď bych ho, a keď bych ho dostala,
pak bych sa mu, pak bych sa mu vysmiala,
|: robit bude a já tancovat,
však si umí dievča chlapca vychovat. :|

Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům z České republiky, bez věkového omezení.
Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé ze soutěže vyřadí (příspěvky zaslané na nesprávné adresy, nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.).

Soutěžní práce přijímají pořadatelé přednostně e-mailem na adrese: slepice@rehec.cz
Soutěžící označí práce kategorií (do které práci přihlašuje) a uvede své jméno a příjmení, rok narození, povolání, adresu s PSČ, e-mailovou adresu a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno. Pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný, než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena.
Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci výjimečně zaslat listovní poštou na adresu: Martin Žantovský, Bezručova 1865, 509 01 Nová Paka. (Práce jsou porotě předkládány vždy anonymně, proto nemohou být do soutěže zařazeny práce zaslané na jiné adresy!)
Pokud využijete listovní poštu, přiložte soutěžní práci ve třech výtiscích. Pokud nám pošlete práci zároveň na CD, usnadníte nám přípravu sborníku.
Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory.
Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2017. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny.
Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 8. dubna 2017).
Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.
V Řehči 1. října 2016 Za SRPŘ: Václav Franc