Řeheč má nového kohouta: v 15. ročníku literární soutěže zvítězil Liboslav Kučera

Okruh držitelů řehečského kohouta se letos opět rozšířil. Hlavní cenu si v 15. ročníku literární soutěže Řehečská slepice odnesl Liboslav Kučera z Prachova. Pořadatelé vyhlásili výsledky 2. dubna 2016 v jičínské knihovně.

HLAVNÍ CENA:
Liboslav KUČERA (Prachov) za povídku „Maturita“

I. kategorie (POEZIE) – 13 prací

1.cena
– Jiří ŠANDERA (Milonice) za báseň „Řehečská velikánka aneb Jak to vidí Řehečská slepice“

2. cena
– Zdeněk SALAVA (Praha) za báseň „Dárek“

3. cena
– Jindra LÍROVÁ (Mělník) za básně „Proč“, „Modré vyznání“ a „Shledání na Jihu“

Čestné uznání
– Petr ŠULISTA (Osek u Strakonic) za básně „Pocta Járu Cimrmanovi“ a „Památce Cyrila Boudy“
celý text

Řehečská slepice 2016 vrcholí 2. dubna v Jičíně

Sdružení rodáků a přátel Řehče a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně si Vás dovolují pozvat na vědeckou konferenci „ŽIVOT A DÍLO VÁCLAVA F. ŘEHEČSKÉHO!“
Tradiční zábavné odpoledne bude letos věnováno řehečskému umělci světového formátu.
Hlavní referát přednese proděkanka Jesseniovy fakulty Univerzity Martin Doc. PhDr. Ľubica Kvočkuljaková, PhD. V rámci programu budou předány ceny 15. ročníku literární soutěže Řehečská slepice. Sraz v jičínské knihovně v sobotu 2. dubna 2016 v 13:30 hodin! Jednání konference hudebně doprovodí Řehečské kvarteto!

Slepice 2016 po uzávěrce – 52 příspěvků!

15. ročník Řehečské slepice 2016 dospěl do fáze, kdy pořadatelé uzavřeli příjem soutěžních prací. Letošní ročník je ze strany autorů obeslán výrazně více než ten loňský. Může za to především 2. kategorie- Próza na téma: Dopište France, protože v této kategorii se sešlo celkem více než polovina všech příspěvků – 27 příspěvků. V 1. kategorii – poezie přišlo 13 příspěvků a v 3. kategorii – písňový text – 12 příspěvků. Celkem ve všech kategoriích máme 52 příspěvků!
Nyní už jsou všechny práce posuzovány porotami. Výsledky budou oznámeny a oceněné autorky a autoři dekorováni na slavnostním vyhlášení v jičínské knihovně v sobotu 2.dubna. ¨
Pořadatelé opět sestaví sborník oceněných prací a doufají, že letos bude opět udělena hlavní cena – Řehečská slepice nebo Řehečský kohout!
Václav Franc

15. ročník Řehečské slepice vyhlášen

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 15. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2016
Motto 15. ročníku: (Nejen) ŘEHEČŠTÍ VELIKÁNI! (Minulí, současní a budoucí) aneb Mí Řehečáci mi porozumí a jestli né, tak uvidí!
Uzávěrka soutěže je v pátek 15. ledna 2016.
Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:
1. kategorie – poezie – na téma: Ódy na velké osobnosti (i fiktivní) nejen řehečské historie! Rozsah práce – maximálně tři básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).
2. kategorie – próza – na téma: Dopište Václava France. Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).
Dopiště rozepsaný text Václava France: „Osamocený pasažér František vystoupil. Letmo přehlédl známá místa, nasál vůni rodného kraje. Vydal se svým směrem vstříc …“
3.kategorie – písňový text – na motiv
lidové písně „Ta slepička kropenatá …“. Předpokládáme minimálně 3 sloky písně.
Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni. ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně
s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Čímž bude zaručena publicita autora
i celé soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.
Vyhlašovatel má na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.
Pro autory uvádíme původní text písně
„Ta slepička kropenatá …“ z 3.kategorie:
Ta slepička kropenatá drobného peří,
vzkázala mě moje milá, že mně nevěří.
/:Když nevěří ať nechá a já půjdu do světa carara,
tam si budu namlouvati hezká děvčata:/
Namluvil sem si já holku slouží na faře,
já tam za ní nesmím chodit skrze faráře.
/:Já tam za ní chodívám, boty v ruce nosívám carara,
pomaloučku, po lehoučku dveře otvírám:/
Když jsem já šel od svej milej tuze pršelo,
spadl jsem já do kaluže, to mě mrzelo.
/:Zamazal jsem si boty, vestu, kabát, kalhoty carara,
tak jsem přišel od svej milej jako z roboty:/
Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům
České republiky, bez věkového omezení.
Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé
ze soutěže vyřadí
(příspěvky nepsané na stroji či počítači,
větší rozsah práce atp.).
Soutěžící označí práce vlastním heslem, kategorií (do které práci přihlašuje) a přiloží zalepenou obálku označenou týmž heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžní práci přiloží ve třech výtiscích. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno, pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena. Pokud nám pošlete svoje práce zároveň na disketě nebo CD, usnadníte nám přípravu sborníku (texty posílejte v běžných formátech txt nebo doc bez grafických úprav).
Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na
propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2016. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny.
Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 2. dubna 2016).
Adresa na zaslání soutěžních prací: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka
(na obálku uveďte heslo Řehečská slepice 2016) nebo lze použít internetovou cestu: slepice@rehec.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem).
Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.
V Řehči 1. října 2015
Za SRPŘ: Václav Franc