Kontakty

Soutěžní práce přijímají pořadatelé přednostně e-mailem na adrese: slepice@rehec.cz

Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci výjimečně zaslat listovní poštou na adresu:

Martin Žantovský
Bezručova 1865
509 01 Nová Paka

(Práce jsou porotě předkládány vždy anonymně, proto nemohou být do soutěže zařazeny práce zaslané na jiné adresy!)
Pokud využijete listovní poštu, přiložte soutěžní práci ve třech výtiscích. Pokud nám pošlete práci zároveň s tím na CD, usnadníte nám přípravu sborníku. Děkujeme. celý text