Řehečská slepice 2016 vrcholí 2. dubna v Jičíně

Sdružení rodáků a přátel Řehče a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně si Vás dovolují pozvat na vědeckou konferenci „ŽIVOT A DÍLO VÁCLAVA F. ŘEHEČSKÉHO!“
Tradiční zábavné odpoledne bude letos věnováno řehečskému umělci světového formátu.
Hlavní referát přednese proděkanka Jesseniovy fakulty Univerzity Martin Doc. PhDr. Ľubica Kvočkuljaková, PhD. V rámci programu budou předány ceny 15. ročníku literární soutěže Řehečská slepice. Sraz v jičínské knihovně v sobotu 2. dubna 2016 v 13:30 hodin! Jednání konference hudebně doprovodí Řehečské kvarteto!

Slepice 2016 po uzávěrce – 52 příspěvků!

15. ročník Řehečské slepice 2016 dospěl do fáze, kdy pořadatelé uzavřeli příjem soutěžních prací. Letošní ročník je ze strany autorů obeslán výrazně více než ten loňský. Může za to především 2. kategorie- Próza na téma: Dopište France, protože v této kategorii se sešlo celkem více než polovina všech příspěvků – 27 příspěvků. V 1. kategorii – poezie přišlo 13 příspěvků a v 3. kategorii – písňový text – 12 příspěvků. Celkem ve všech kategoriích máme 52 příspěvků!
Nyní už jsou všechny práce posuzovány porotami. Výsledky budou oznámeny a oceněné autorky a autoři dekorováni na slavnostním vyhlášení v jičínské knihovně v sobotu 2.dubna. ¨
Pořadatelé opět sestaví sborník oceněných prací a doufají, že letos bude opět udělena hlavní cena – Řehečská slepice nebo Řehečský kohout!
Václav Franc

15. ročník Řehečské slepice vyhlášen

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 15. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2016
Motto 15. ročníku: (Nejen) ŘEHEČŠTÍ VELIKÁNI! (Minulí, současní a budoucí) aneb Mí Řehečáci mi porozumí a jestli né, tak uvidí!
Uzávěrka soutěže je v pátek 15. ledna 2016.
Vyhlašujeme soutěž ve třech kategoriích:
1. kategorie – poezie – na téma: Ódy na velké osobnosti (i fiktivní) nejen řehečské historie! Rozsah práce – maximálně tři básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).
2. kategorie – próza – na téma: Dopište Václava France. Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).
Dopiště rozepsaný text Václava France: „Osamocený pasažér František vystoupil. Letmo přehlédl známá místa, nasál vůni rodného kraje. Vydal se svým směrem vstříc …“
3.kategorie – písňový text – na motiv
lidové písně „Ta slepička kropenatá …“. Předpokládáme minimálně 3 sloky písně.
Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni. ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně
s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Čímž bude zaručena publicita autora
i celé soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.
Vyhlašovatel má na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.
Pro autory uvádíme původní text písně
„Ta slepička kropenatá …“ z 3.kategorie:
Ta slepička kropenatá drobného peří,
vzkázala mě moje milá, že mně nevěří.
/:Když nevěří ať nechá a já půjdu do světa carara,
tam si budu namlouvati hezká děvčata:/
Namluvil sem si já holku slouží na faře,
já tam za ní nesmím chodit skrze faráře.
/:Já tam za ní chodívám, boty v ruce nosívám carara,
pomaloučku, po lehoučku dveře otvírám:/
Když jsem já šel od svej milej tuze pršelo,
spadl jsem já do kaluže, to mě mrzelo.
/:Zamazal jsem si boty, vestu, kabát, kalhoty carara,
tak jsem přišel od svej milej jako z roboty:/
Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům
České republiky, bez věkového omezení.
Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé
ze soutěže vyřadí
(příspěvky nepsané na stroji či počítači,
větší rozsah práce atp.).
Soutěžící označí práce vlastním heslem, kategorií (do které práci přihlašuje) a přiloží zalepenou obálku označenou týmž heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžní práci přiloží ve třech výtiscích. Autor musí pořadatelům uvést svoje pravé jméno, pokud chce být uveden pod pseudonymem, může, ale pořadatel musí znát jeho občanské jméno. Pokud pořadatel zjistí, že psal práci někdo jiný než bylo uvedeno v přihlášce, nebude cena udělena. Pokud nám pošlete svoje práce zároveň na disketě nebo CD, usnadníte nám přípravu sborníku (texty posílejte v běžných formátech txt nebo doc bez grafických úprav).
Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na
propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2016. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny.
Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 2. dubna 2016).
Adresa na zaslání soutěžních prací: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka
(na obálku uveďte heslo Řehečská slepice 2016) nebo lze použít internetovou cestu: slepice@rehec.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem).
Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.
V Řehči 1. října 2015
Za SRPŘ: Václav Franc

Finálové odpoledne: pozvánka na 11. dubna 2015

Sdružení rodáků a přátel Řehče a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně si Vás dovolují pozvat na kulturní program „SEDM DIVŮ ŘEHČE!“
Tradiční zábavné odpoledne bude letos věnováno cestování v Řehči! V rámci programu budou předány ceny 14. ročníku literární soutěže Řehečská slepice. Sraz v jičínské knihovně v sobotu 11. dubna 2015 ve 13:30 hodin! K tanci a poslechu hraje Řehečské kvarteto!
Účast jako host přislíbil spisovatel Stanislav Rudolf.
Sponzor programu ŘeDoK – Řehečská dopravní kancelář!

Do 14. ročníku přihlášeno 42 příspěvků

Při uzávěrce pořadatelé soutěže zaznamenali celkem 42 příspěvků ve třech kategoriích. Nejpočetněji je zastoupena kategorie poezie, kde se sešlo 19 příspěvků. V próze potom 15 příspěvků a v kategorii písňový text 8 příspěvků.
Nyní už zaslané příspěvky hodnotí porota a koncem února zasedne, aby určila pořadí a další ceny. Letos opět vyhlásí i Cenu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a Cenu Stanislava Rudolfa, který přislíbil účast na závěrečném finále v sobotu 11. dubna 2015 v jičínské knihovně!
Pořadatelé doufají, že letos opět vyhlásí i hlavní cenu soutěže! O výsledcích budou soutěžící informování nejpozději měsíc před vyhlášením, tedy do 10. března 2015!
Těšíme se na vaši účast na finále, které proběhne pod mottem: SEDM DIVŮ ŘEHČE!
VáclaV

Výsledky 13. ročníku Řehečské slepice

POEZIE
1. místo
Zdeněk SALAVA (Praha 4 – Chodov) za básně Svatba, Z Konga do Bhútánu a Pan Útlý a úly, především za báseň Svatba

2. místo
Dana BERANOVÁ (Řeheč) – za soubory básní Ptáci v řehečské ZOO, Ptáci v okolí Řehče
Alena KRTILOVÁ (Mělník) – za básně Měla babka čtyři jabka, Brýle staré Micky a Krmítko
Jiří NĚMEC (Žerotín) – za básně Kdo vládne v kuchyni, Had a Fretka celý text

Výsledky 12. ročníku Řehečské slepice

HLAVNÍ CENA: Jiří NĚMEC za povídku LETOS BYLO HODNĚ JABLEK (2012)

I. kategorie (POEZIE) – 10 prací
1. a 2. cena neudělena
3. Ilona PLUHAŘOVÁ (Valdice) za báseň Óda na moderní svět

Čestné uznání
– Jiří ŠANDERA (Milonice) za soubor básní O politicích, úspěšném podnikateli, štamgastech, bezdomovci, malé myšce, sousedských vztazích a jedné kapele celý text