16.Slepice míří do finále

Snůška 16.ročníku „Řehečské slepice“ je opět pěkná. Celkem ve všech třech kategoriích se zúčastnilo 35 autorek či autorů (a vlastně i jeden kolektiv třídy, a to právě v písňovém textu). Prací je 55, nejvíc v poezii (23), dále próza (18) a text (14). Poroty již rozhodly, cen je opět hodně. I když rozhodování, hlavně v kategorii prózy, nebylo jednoduché, porotci se moc neshodli.
Oceněné i neoceněné, účastníky soutěže i všechny ostatní zveme na vyhlášení výsledků a zábavné odpoledne v sobotu 8.dubna 2017 ve 13:30 hodin do Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně na program „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŘEHEČSKÉM MAGISTRÁTĚ aneb PRACOVNÍ DEN REFERENTA ŠTEMPLA!“ Nebude chybět Řehečské kvarteto, dobrá nálada a možná přijde i hejtman Řehečského kraje Bc. Ferdinand Krasavec, který nad letošním ročníkem převzal záštitu. Těšíme se na Vás!