Řehečská slepice 2016 vrcholí 2. dubna v Jičíně

Sdružení rodáků a přátel Řehče a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně si Vás dovolují pozvat na vědeckou konferenci „ŽIVOT A DÍLO VÁCLAVA F. ŘEHEČSKÉHO!“
Tradiční zábavné odpoledne bude letos věnováno řehečskému umělci světového formátu.
Hlavní referát přednese proděkanka Jesseniovy fakulty Univerzity Martin Doc. PhDr. Ľubica Kvočkuljaková, PhD. V rámci programu budou předány ceny 15. ročníku literární soutěže Řehečská slepice. Sraz v jičínské knihovně v sobotu 2. dubna 2016 v 13:30 hodin! Jednání konference hudebně doprovodí Řehečské kvarteto!