Vyhlašujeme Řehečskou slepici 2015. Pište do 14. ročníku literární soutěže

Sdružžení rodáků a přátel Řehče vyhlaššuje 14. ročník literární sout잾e ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2015. Motto 14. ročníku: „SEDM DIVŮ ŘEHČE!“ Uzávěrka sout쾞e je v pátek 9. ledna 2015.

Vypisujeme sout쾞 ve třech kategoriích:

1. kategorie – poezie – na téma: Poezie o místech srdci blízkých. Rozsah práce – maximálně tři básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).

2. kategorie – próza – na téma: Historky z dovolené a cestování. Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).

V 1. a 2. kategorii má vyhlaššovatel na mysli předevšším příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět vtip, legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.

3. kategorie písňový text na motiv lidové písně „Pod naššima okny teče vodička…“ Předpokládáme minimálně tři sloky písně. Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takžže jeho členové jsou ze sout잾e vyřazeni. ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně s uvedením jména autora a zdrojem vzniku. Čímž bude zaručena publicita autora i celé sout쾞e po celé ČR, popř. i v zahraničí.

Sout쾞 je anonymní a je určena neprofesionálním autorům z České republiky, bez věkového omezení. Práce, které nebudou splňovat zadání sout잾e, pořadatelé ze sout쾞e vyřadí (příspěvky nepsané na stroji či počítači, většší rozsah práce atp.).

Pro autory uvádíme původní text písně – viz 3. kategorie:

Pod naššima okny teče vodička…

Pod naššima okny teče vodička,
napoj mně, má milá, mého koníčka.
Já ho nenapojím, já se koně bojím,
já se koně bojím, že jsem maličká.

Pod naššima okny roste z růžže květ,
povez mně, má milá, proč tě mrzí svět.
Mě svět nic nemrzí,
[: mě jen hlava bolí :],
plakala bych hned.

Pod naššima okny roste oliva,
pověz mně, má milá, kdo k nám chodívá.
K nám nikdo nechodí,
[: k nám se vššichni bojí :],
žže jsem chudobná.

Sout잾ící označí práce vlastním heslem, kategorií (do které práci přihlaššuje) a přiložží zalepenou obálku označenou týmž heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami sout쾞e. Sout쾞ní práci přiložží ve čtyřech výtiscích. Pokud nám pošlete svoje práce zároveň na CD (disketě apod.), usnadníte nám přípravu sborníku (texty posílejte v b잾ných formátech txt, doc, odt apod. bez grafických úprav). Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy.

Vyhlaššovatel si vymiňuje možžnost některou cenu neudělit. Vyhlaššovatel si vyhrazuje použžití sout잾ních prací na propagaci pro dalšší ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory.

Pokud se vyskytne zvlášťš zdařilá práce, vítěz obdržží zvlṚtní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem použžívat titul kohout nebo slepice roku 2015. Pořadatelé vyhlásí event. i dalšší zvlṚtní ceny.

VyhlṚení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 11. dubna 2015).

Adresa na zaslání sout잾ních prací: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka (na obálku uveďte heslo Řehečská slepice 2015) nebo lze použžít internetovou cestu: slepice@rehec.cz (anonymita sout쾞ícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem).

Další informace o průběhu sout쾞e lze nalézt na www.rehec.cz.

V Řehči 1. října 2014
Za SRPŘ: Václav Franc