Vyhlašujeme Řehečskou slepici 2014. Zapojte se do 13. ročníku literární soutěže

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 13. ročník literární soutěže ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2014. Motto 13. ročníku: ŠKOLA – ZÁKLAD ŘEHČE!

Uzávěrka soutěže je v pátek 10. ledna 2014. Vypisujeme soutěž ve třech kategoriích:

1. kategorie – poezie – na téma: Poezie pro děti. Rozsah práce – maximálně tři básně (do dvou stran A4 – psáno na stroji nebo PC).

2. kategorie – próza – na téma: Historky ze školy. Rozsah práce – maximálně tři strany formátu A4 (psáno na stroji nebo PC).

V 1. a 2. kategorii má vyhlašovatel na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět vtip, legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda.

3. kategorie – písňový text – na motiv lidové písně „Šel dráteník po ulici“. Předpokládáme minimálně 3 sloky písně. Tuto kategorii bude hodnotit Řehečské kvarteto (ŘQ), takže jeho členové jsou ze soutěže vyřazeni. ŘQ si vyhrazuje na svých koncertech uvádět vítězné texty písně s uvedením jména autora a zdrojem vzniku, čímž bude zaručena publicita autora i soutěže po celé ČR, popř. i v zahraničí.

Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům České republiky, bez věkového omezení. Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, pořadatelé ze soutěže vyřadí (příspěvky nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.). Soutěžící označí práce vlastním heslem, kategorií (do které práci přihlašuje) a přiloží zalepenou obálku označenou týmž heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžní práci přiloží ve čtyřech výtiscích. Pokud nám pošlete svoje práce zároveň na disketě nebo CD, usnadníte nám přípravu sborníku (texty posílejte v běžných formátech txt nebo doc bez grafických úprav). Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní putovní cenu, Řehečskou slepici nebo Řehečského kohouta, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2014. Pořadatelé vyhlásí event. i další zvláštní ceny. Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře (pravděpodobně 12. dubna 2014).

Adresa na zaslání soutěžních prací: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka (na obálku uveďte heslo Řehečská slepice 2014) nebo lze použít internetovou cestu: slepice@rehec.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem). Další informace o průběhu soutěže lze nalézt na www.rehec.cz.

V Řehči 1. října 2013
Za SRPŘ: Václav Franc

Pro autory uvádíme původní text písně – viz 3. kategorie:

Šel dráteník po ulici

1. Šel dráteník po ulici, bajo, selka na něj volala,
aby jí šel zadrátovat hrnec s dvouma uchama,
aby jí šel zadrátovat – díru mezi nohama.

2. Von jí na to odpověděl, bajo, že má na to slabej drát,
že jde za ním jeho kamarád, ten že ho má akorát,
že jde za ním jeho kamarád – a ten jí bude drátovat.

3. Drátovali půl hodiny, bajo, drátovali celej den,
ráno řekla smutným hlasem, sbal si nářadí a ven,
ráno řekla smutným hlasem – když mě nechceš, čert tě vem.