Program 5. ročníku literární soutěže Řehečská slepice (2006)

Téma ročníku: 51. Fraňkova Řeheč
Místo konání: Městská knihovna Jičín

Program pátého ročníku literární soutěže Řehečská slepice byl věnován oslavám současně probíhajícího 51. ročníku světoznámého literárního festivalu Fraňkova Řeheč (Pozor, nezaměňovat s méně známou napodobeninou Šrámkova Sobotka, ve stejné době se odehrával její teprve 50. ročník).V rámci programu byli návštěvníci seznámeni s životem a dílem předního řehečského literáta Fráni Fraňka a byly jim představeny nové, málo známé skutečnosti z života Karla Hynka Máchy.

Představit svoji úspěšnou knihu Die Atomische Elektraren k nám přijel známý antiekologický aktivista pan Hans Sykora. Neúplatný literární kritik, pan Čestmír Xaver Pravda, seznámil ve svém pozoruhodném referátu, diváky s kritickým rozborem básnické sbírky řehečského hejtmana pana Ferdinanda Krasavce. Jazykový odborník pan Martin Žantovský pak uvedl na pravou míru některé časté omyly, vznikající při ohýbání jména obce Řeheč.

Závěr programu 5. ročníku literární soutěže Řehečská slepice a současně 51. ročníku literárního festivalu Fraňkova Řeheč pak patřil dvojici vzácných hostů, které spojovala ta skutečnost, že se s legendárním Fráňou Fraňkem osobně setkali. Prvním byl prof. Albert Hybris, vedoucí Katedry dlouhověkosti a nesmrtelnosti řehečské akademie věd a druhým pak nejstarší občan Řehče, válečný veterán z první světové, prusko-rakouské a třicetileté války, pan Ludvík Ondrůj, který si všechny diváky podmanil svým zajímavým vyprávěním.

Program pak doplnilo živé vystoupení řehečského tria potulných muzikantů, kteří společně s pomocí diváků předvedli ukázku z prvního řehečského muzikálu.

Zvukové záznamy:

Úvodní slovo dr. France
MP3 | 4:46 | 128kbps | 4,37 MB

Napsat komentář