Program 4. ročníku literární soutěže Řehečská slepice (2005)

Téma ročníku: První meziplanetární setkání obyvatel Řehče s Marťanem
Místo konání: Městská knihovna Jičín

Čtvrtý ročník literární soutěže Řehečská slepice se konal v roce, kdy si obce Úlibice a Řeheč připomínaly 650. výročí od první historické zmínky. Sdružení rodáků a přátel Řehče proto k tomuto jubileu připravilo patnáctiminutový dokumentární videofilm o Řeheči, který byl divákům představen v závěrečné části programu. Ještě předtím se ale odehrála celá řada zajímavých událostí, vztahující se k přípravám prvního kontaktu obyvatel Řehče s mimozemšťany.Jako první vystoupil zástupce řehečské mládeže, Václav Požár nejmladší, který přednesl báseň Jana Nerudy ze sbírky Písně kosmické. Poté zaujal své místo za řečnickým pultem představitel známé řehečské náboženské společnosti Svědkové Kedlubnovi, aby ve svém příspěvku tlumočil divákům varovné poselství vládce galaxie duchovního vůdce Děda Ufela. Následován byl zástupcem řehečského Sboru dobrovolného hasiče, panem Václavem Požárem prostředním, který promluvil obecně o zásadách požární bezpečnosti při komunikaci s mimozemskými návštěvníky i při jiných příležitostech. Dalším přednášejícím byl zástupce vedoucího odboru pro styk s mimozemskými civilizacemi, který přednesl referát na téma využití mimozemských technologií v praxi. Blok přednášek uzavřel profesor Albert Hybris se svým pozoruhodným příspěvkem o Venuši.

Zlatým hřebem celého programu pak byla návštěva zástupce obyvatel planety Mars, Johna Sergejeviče Meteorita, kterého jménem obce Řeheč přivítal velitel sboru dobrovolného hasiče, pan Václav Požár prostřední. Následovala tisková konference, během které pan Meteorit odpovídal na nejrůznější otázky, týkající se životního stylu na planetě Mars.

Jako doprovodný program probíhala souběžně výstavka, věnovaná historii řehečského dobývání kosmu. Mezi jinými zajímavými exponáty mohli návštěvníci například shlédnout i vycpané tělo kocoura Žofky, první živé bytosti ve Vesmíru (vyslán na oběžnou dráhu 1. listopadu 1957, 2 dny před psem Lajkou).

Zvukové záznamy:

Úvodní slovo dr. France
MP3 | 3:59 | 128kbps | 3,64 MB

Napsat komentář